Nasza kadra

Zespół Jedyneczki tworzą:

Aleksandra Rogowska - dyrektor, właściciel przedszkola

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i marketing oraz Organizacja i zarządzanie oświatą. Ukończyłam również studia na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Przygotowanie pedagogogiczne. Jestem również certyfikowanym dogoterapeutą. Pasjonuje mnie kynoedukacja i jestem przekonanna o wielkiej potrzebie szerzenia prawidłowych postaw dzieci wobec zwierząt oraz kształtowania wrażliwości dzieci na potrzeby naszych "braci mniejszych". Jestem ponadto managerem z wieloletnim doświadczeniem w pracy zawodowej. Wielotenie doświadczenie w pracy pozwoliło mi stworzyć nowoczesne przedszkole wyposażone w innowacyjne systemy bezpieczeństwa. Jako entuzjastka sportu i zdrowego stylu życia pragnęłam stworzyć bezpieczne przedszkole promujące wśród dzieci ruch i aktywość fizyczną. Sport od zawsze był nieodłączną częścią mojego życia. Od najmłodszych lat trenowałam piłkę ręczną w klubie sportowym Truso Elbląg. Obecnie w wolnych chwilach czas spędzam z moim psim przyjacielem na wspólnych spacerach, zabawach i szkoleniu. Interesują nas psie sporty, które uprawiamy amatorsko np. obedience, agility czy frisbee. Jestem również zoopsychologiem - behawiorystą w specjalizacji psy. Poza tym biegam, lubię pływać oraz jeździć na nartach. Uwielbiam podróże i wycieczki wysokogórskie. Pragnę zaszczepiać w dzieciach miłość do ruchu, aktywności fizycznej, bo sport to zdrowie! Stąd właśnie motto przedszkola -Mądrze, zdrowo na sportowo!

Sylwia Wytrwał- nauczyciel

Zdobyłam tytuł licencjata, z zakresu pedagogiki - wczesnej edukacji z terapią pedagogiczną, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Obecnie jestem na etapie dokształcania i zdobywania nowych umiejętności, podjęłam również naukę na studiach magisterskich w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym.

Jestem osobą otwartą i pogodną. Praca z najmłodszymi przynosi mi mnóstwo satysfakcji, a uśmiechy, które u nich dostrzegam, są dla mnie motywacją do dalszego działania. W kontaktach z dziećmi opieram się na budowaniu atmosfery pełnej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Bardzo istotne jest dla mnie kształtowanie postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości.

Paulina Wenska- nauczyciel

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i włączająca. Aktywnie uczestniczę w kursach oraz warsztatach z zakresu pedagogiki.

Jako wychowawca staram się, aby w grupie panowała atmosfera oparta na szacunku, przyjaźni i współpracy. Prowadząc zajęcia dydaktyczne ważne jest dla mnie aktywizowanie dzieci, zachęcanie do samodzielnego poszukiwania i odkrywania wiedzy. W swojej pracy korzystam z metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Dziecięcej Matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metod twórczego myślenia i pedagogiki zabawy. Moje motto to: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” – Konfucjusz.

Anna Wysocka-nauczyciel

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Stopień magistra uzyskałam na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie zdobyłam specjalizację z terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka zdolnego.

 Pedagogiem jestem z zawodu i zamiłowania. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Uczestniczenie w rozwoju dzieci, przyglądanie się zachodzącym w nich zmianom, oglądanie ich codziennych małych porażek i wielkich sukcesów daje mi poczucie, że moja praca ma sens. Nagrodą za każdy dzień pracy jest uśmiech moich podopiecznych. Prywatnie jestem mamą 2-letniego chłopca, dlatego wiem jak ważne jest zaufanie do osób, którym powierza się swoje pociechy.

Marta Rejman- nauczyciel

Jestem absolwentką studiów licencjackich Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na kierunku pedagogika – wczesna edukacja z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich Uniwersytu Gdańskiego na kierunku pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym. Uczestniczę w różnych formach doskonalenia zawodowego, nieustannie zdobywam nowe umiejętności i wiedzę oraz kwalifikacje, od wielu lat działam jako wolontariuszka w ogólnopolskich, jak i lokalnych akcjach na rzecz potrzebujących.

Jako pedagog i mama wiem, jak ważne jest dla dziecka poczucie bezpieczeństwa, dlatego też zawsze jestem gotowa przytulić, porozmawiać, wysłuchać, bawić się i żartować z dziećmi. W kontaktach z najmłodszymi staram się wykazywać empatią - dostrzegać, rozumieć i odpowiednio reagować na emocje swoich podopiecznych. staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same poszukiwały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości.

W codziennej pracy wykorzystuję elementy pedagogiki Marii Montessori, kierując się mottem „Pomóż mi zrobić to samemu”, ale także techniki parateatralne, m.in. drama oraz narzędzia TOC – ukierunkowane na naukę samodzielnego myślenia i tym samym zdobycie umiejętności niezbędnych w dalszych etapach edukacji.

Magda Borkowska- nauczyciel

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, gdzie obroniłam tytuł licencjata z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Na tej samej uczelni zdobyłam także tytuł magistra z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej z arteterapią. 

Od małego wiedziałam, w jakim kierunku chce iść. Najpierw kilka lat spełniałam się jako niania, później podczas trwania studiów jako animator czasu wolnego, by w końcu objąć funkcję nauczyciela- wychowawcy. W mojej pracy cenię sobie radość i szczęście moich podopiecznych, dlatego moim celem jest stwarzanie przyjaznej atmosfery, pełnej ciepła i poczucia bezpieczeństwa, w której dzieci mogą pobudzać swoją ciekawość i rozwijać kreatywność.

Dagmara Zajączkowska- nauczyciel

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Aktualnie jestem w trakcie zdobywania tytułu magistra na kierunku pedagogika ze specjalizacją terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i zadowolenie. Staram się być dla dzieci zawsze pogodna, serdeczna, godna zaufania i uśmiechnięta. Celem mojej pracy jest szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troska o jego prawidłowy rozwój. Dbam o ciepłą, serdeczną i rodzinną atmosferę w kontaktach z dziećmi. Ważne jest dla mnie, by każde dziecko czuło się wartościowe, ważne i bezpieczne.

Magdalena Frankowska- nauczyciel

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna w Państwowej Szkole Zawodowej w Elblągu. Stopień magistra uzyskałam na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w szkołach podstawowych, przedszkolach, pracując w punktach przedszkolnych oraz na półkoloniach i koloniach.

Jestem osobą pogodą, życzliwą z optymizmem patrzącą na świat. Cenie sobie takie wartości jak: przyjaźń, rodzina, zaufanie, sprawiedliwość, szacunek i dążenie do celu. Trzymam się wyznaczonych zasad i oczekuję tego od innych. Zdaję sobie sprawę, jak ważne jest wsparcie dzieci w odkrywaniu otaczającego je świata. Dlatego też staram się być nauczycielem kreatywnym, dbającym o ciepłą i przyjazną atmosferę. Bardzo lubię swoją pracę, mimo iż czasem stawia przede mną trudne wyzwania. Tutaj nigdy nie jest nudno a to sprawia mi najwięcej radości.

Martyna Dębkowska- nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentką studiów administracyjnych oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Dwa kierunki studiowałam równocześnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Po ukończeniu 5 letnich studiów i powrocie do rodzinnego Elbląga z pasji do języka angielskiego podjęłam studia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Filologia angielska ze specjalizacją: nauczanie języka angielskiego. Z językiem angielskim byłam związana odkąd pamiętam. Już podczas studiów nauczałam języka angielskiego zarówno w przedszkolach publicznych jak i prywatnych. Moja praca obejmowała wszystkie grupy wiekowe, dzieci 3,4,5 i 6 letnie. Oprócz tego pracowałam w prywatnej szkole językowej oraz jako lektor na Elbląskim Uniwersytecie Robotniczym. Praktyki szkolne odbywałam w Gimnazjum. W między czasie odkryłam, że to właśnie praca z dziećmi daje mi największą satysfakcje i jest coś co chce robić przez cale życie. W związku z tym podjęłam naukę na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna co pozwala mi łączyć prace pedagoga, nauczyciela i nauczyciela języka angielskiego. Chętnie uczestniczę także w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Biorę udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki czy metodyki takich jak „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli języka obcego”, „ Uczymy myślenia, narzędzia TOC służbie dziecka, ucznia, nauczyciela” czy „Wczesne symptomy autyzmu” Realizuje treści nauczania poprzez metody i formy zajęć, które wykorzystują naturalną ciekawość zarówno podczas zabawy jak i wykonywania codziennych czynności. Jestem nauczycielem zaangażowanym w swoją pracę całym sercem i dokładam wszelkich starań, aby dzieci w moim otoczeniu czuły się bezpieczne, szczęśliwe i kochane. Prywatnie jestem żoną i mamą. Córeczka to mój cały świat:),ale jeżeli już mam wolniejszą chętnie chodzę do teatru. Z aktywności fizycznych to zdecydowanie tenis albo basen.

Małgorzata Worotniak- nauczyciel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Wykształcenie do pracy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i opieki nad dziećmi zdobyłam w Wielkiej Brytanii. Ucząc się, zdobywając doświadczenie i pracując w systemie Reggio Emilia oraz Montessori w kilku tamtejszych placówkach zrozumiałam jak ważne dla dziecka rozwoju są te pierwsze lata ich życia oraz jak ogromną rolę pełnią nauczyciele. Stąd w tamtejszym systemie edukacji tak wielki nacisk jest kładziony na odkrywanie i zaspokajanie potrzeb każdego indywidualnego dziecka jak i całej grupy. Miałam również przyjemność doświadczyć jak ściśle ta teoria łączy się z praktyką. Pracując w grupie osób w której każda z nich była indywidualnością a jednocześnie tworzyła nierozerwalny element całości jako jej dopełnienie, widziałam jaką pasją może być praca z dziećmi.

By pogłębić swoje doświadczenie zawodowe, podejmowałam również pracę jako wolontariusz w przedszkolu jak i w żłobku. Ukończyłam również kurs opiekunki w żłobku i klubiku dziecięcym, aktualnie studiuję na Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Prywatnie jestem mamą dziewczynki, która jest dla mnie wszystkim.

W swojej pracy kieruję się sercem i indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Dzieci są naturalne, ich energia, ciekawość, pomysłowość, otwartość, sposób w jaki wyrażają swoje emocje, nie przestaje mnie zadziwiać. Towarzyszenie im każdego dnia, w radościach, smutkach, zwycięstwach i porażkach jest dla mnie bardzo inspirujące i sprawia mi niesamowitą przyjemność. Sama wciąż uczę się dostrzegać piękno w codzienności, i jest dla mnie wielką radością, że w tym procesie uczestniczą wraz ze mną Dzieci i przede wszystkim to one są dla mnie największą inspiracją. W mojej ocenie to my, dorośli możemy się uczyć od nich otwartości i podejścia do życia.

 

Dominika Górnisiewicz- nauczyciel, logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłam studia licencjackie z Logopedii, magisterskie z Pedagogiki Ogólnej. Oprócz tego skończyłam studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Moja praca, to moja pasja. Uwielbiam nawiązywać kontakty z dziećmi. Przygotowywanie zajęć, pomocy dydaktycznych dla najmłodszych sprawia mi dużo radości. W swojej pracy stawiam na indywidualne podejście do każdego dziecka.

Martyna Zaroda- logopeda, pedagog specjalny

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ukończyłam studia licencjackie z logopedii z terapią pedagogiczną. Aktualnie jestem w trakcie zdobywania tytułu magistra na kierunku psychopedagogiki oraz studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogiki. Od wielu lat moje życie jest związane z tańcem, jako tancerz oraz instruktor tańca nowoczesnego, specjalizuje się w stylu disco dance. W pracy z dziećmi uwielbiam to, że każdy dziecięcy uśmiech jest szczery i z mojej strony odwzajemniony. Podejście indywidualne do każdego dziecka uważam, za podstawę pracy z dziećmi, ponieważ każde z pociech jest inne co czyni każdego małego człowieka wyjątkowym.

Adrianna Kaźmierczak- pedagog specjalny, logopeda

Jestem absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją logopedia i terapia pedagogiczna. Aktualnie jestem na etapie zdobywania tytułu magistra na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej na Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Praca z dziećmi jest moją pasją i przynosi mi wiele satysfakcji, staram się być dla dzieci zawsze uśmiechnięta i serdeczna. Ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka. Prywatnie kocham podróżować i spędzać czas w sposób aktywny, przez wiele lat moją pasją było pływanie.

Agnieszka Albrecht- psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, trener EEG Biofeedback

Jestem psychologiem dzieci i młodzieży oraz certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi, gdzie preferuję holistyczne podejście do człowieka. Jest to sposób na całościowe widzenie człowieka jego psychiki i ciała. Jako psycholog dziecięcy posiadam ponadto uprawnienia do prowadzenia terapii w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, ukończyłam również dwuletni kurs terapii poznawczo-behawioralnej, jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej i trenerem EEG Biofeedback.

Moje kwalifikacje to tylko narzędzia pomagające ocenić problem i zastosować skuteczną pomoc. Podstawą jednak jest podejście do człowieka- otwarta głowa, zrozumienie drugiego człowieka, oddanie misji jaką jest pomaganie innym, a także łączenie różnych metod pomocy i ich elastyczne dostosowanie.

Moje doświadczenie w pracy z dziećmi zaczęło się kilkanaście lat temu. Byłam założycielem poradni psychologiczno-pedagogicznej, którą kierowałam przez 11 lat, pracując jako psycholog, diagnosta, terapeuta integracji sensorycznej i dyrektor placówki. Wcześniej pracowałam w Szkole Podstawowej jako psycholog szkolny i współpracowałam CBT Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Lubię pracować z dziećmi w ruchu, nie tylko „z ich duchem” jako psycholog i terapeuta, ale też z ciałem jako terapeuta integracji sensorycznej.

Prywatnie jestem mamą trojga nastolatków, które są dla mnie niekończącą się inspiracją. Lubię ruch, przygody, podróże, spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, uwielbiam kryminały, a czasami nic nie robienie i leniwe weekendy. Uwielbiam swoją pracę i moich wspaniałych podopiecznych, bez których nie byłabym tą osobą, którą jestem.

Agnieszka Majewska- pomoc nauczyciela, opiekun w żłobku

Jestem obecnie na etapie dokształcania i zdobywania nowych umiejętności. W 2018 r. ukończyłam kurs uprawniający do sprawowania opieki nad dziećmi. Mam szczere i wielkie chęci, aby poszerzać swoje zdolności oraz wiedzę, aby moi podopieczni mogli uczyć się ode mnie jak najwięcej. Odkąd pamiętam zawsze lubiłam pracę z dziećmi. Daje mi ona dużo satysfakcji, energii oraz przyjemności. Codziennie idąc do pracy jestem szczęśliwa, ponieważ wiem, że czekają tam na mnie wyjątkowe i cudownie małe osóbki. Prywatnie jestem dumną mamą dwójki już dużych dzieci, która w wolnym czasie biega i jeździ na rowerze. Jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia i ludzi, których spotykam na swojej drodze.

Iwona Fiedorowicz- pomoc nauczyciela, opiekun w żłobku

Pracuję jako pomoc nauczyciela. Bardzo lubię dzieci, więc praca z nimi sprawia mi wielką przyjemność. Obecnie poszerzam swoją wiedzę na kursie opiekuna dziecięcego, aby moja praca była jeszcze bardziej efektywna. Osobiście jestem mamą dwóch dorosłych córek. Bardzo lubię czytać książki i chodzić do kina.

Edyta Rybińska- pomoc nauczyciela, opiekun w żłobku

Jestem absolwentką Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej w Elblągu o kierunku administracja państwowa.Jednak praca za biurkiem nigdy nie była moim powołaniem. Wiele lat przepracowałam jako handlowiec. Praca z klientem nauczyła mnie ogromu cierpliwości oraz dużej empatii do ludzi.Zawsze jednak miałam marzenie, aby swą karierę zawodową łączyć z pracą z dziećmi. Z tego właśnie powodu ukończyłam kursy pozwalające mi spełnić właśnie to marzenie. Wciąż poszerzam swoje kwalifikacje w tym kierunku, a zdobywane doświadczenie pozwoli mi na jeszcze lepszą realizację swoich zawodowych zadań.Najbardziej w pracy z dziećmi zależy mi na budowaniu wzajemnego szacunku oraz poczuciu bezpieczeństwa naszych maluchów. Cenię sobie ich spontaniczność oraz szczerość, a każdy ich uśmiech powoduje, że codziennie chętnie przychodzę do pracy :)

Prywatnie jestem mamą prawie dwunastoletniego chłopca , który jest moim największym szczęściem . Uwielbiam spędzać z nim każdą wolną chwilę.

 

Katarzyna Szklarczuk-instruktor piłki ręcznej oraz zajęć sportowychw ramach cyklu zajęć "Dzieciaki na medal"

Jestem insrtuktorem piłki ręcznej,wielokrotną mistrzynią i reprezentantką Polski w piłce ręcznej.
Przez całą karierę związana byłma z klubem Start Elbląg, z którym zdobyła m.in. dwukrotnie mistrzostwo Polski (1992, 1994), wicemistrzostwo (1991, 1997) i brązowe medale mistrzostw Polski (1993, 1998, 1999, 2000). Zakończyłam karierę w 2010, ale pozostałam w elbląskim klubie jako członek sztabu szkoleniowego. Od 01.09.2018 dołączyłam do kadry Jedyneczki, aby swoją miłością do sportu zarażać dzieci!

Joanna Suliga- fizjoterapeuta prowadząca gimnastykę korekcyjną oraz instruktor judo w ramach zajęć "Dzieciaki na medal"

Jestem mgr  fizjoterapii oraz nauczycielem wychowania fizycznego.
Istotnym elementem mojej pracy jest sport, który stanowi ważną część mojego życia. Jestem licencjonowanym instruktorem sportu o specjalności judo. Styczność ze sportem pozwala mi na ciągłe wzbogacanie wiedzy i doświadczenia.
Kolejnymi umiejętnościami, które zdobyłam jest praca z dziećmi. Pracowałam w przychodni dziecięcej gdzie głównie spotykałam się z urazami, wadami postawy, mózgowymi porażeniami dziecięcymi oraz dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu.  Obecnie pracuje również w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi gdzie ważnym czynnikiem jest indywidualne podejście do potrzeb dziecka.
Pracę traktuję przede wszystkim jako powołanie i pasję. Nie ma dla mnie w niej nic cenniejszego niż radość osoby, której mogę pomóc.

Michał Lecheta- instruktor judo w ramach zajęć "Dzieciaki na medal"

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 16-letnim stażem oraz trenerem UKS Olimpia Judo Elbląg.Prowadzę sekcje przy Gimnazjum nr 2 w Elblągu oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pasłęku. Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-specjalizacja Judo. Uzyskałem specjalizację trenerską Judo po ukończeniu studiów podyplomowych na Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jestem wieloletnim zawodnikiem UKS Judo Wilki Elbląg oraz zawodnikiem AWFiS Gdańsk ? stopień czarny pas 2 DAN.

Anna Duszak - rytmika, zajęcia umuzykalniające

Ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Rzeszowie w klasie rytmiki i fortepianiu. Jestem również absolwentką filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Będąc studentką przez pięć lat byłam członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego "Słowianki". Żywy kontakt z muzyką i folklorem narodów słowiańskich poparty wykształceniem muzycznym ukształtował moją osobowość, dając mi optymizm, radość życia, umiłowanie tradycji, tańca i śpiewu. W Elblągu przez wiele lat uczyłam języka francuskiego we wszystkich typach szkół. Jako muzyk pracowałam w Państwowej Szkole Muzycznej prowadząc rytmikę i umuzykalnianie oraz jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej. Od kilku lat prowadzę zajęcia w przedszkolach jako instruktor rytmiki i umuzykalnienia.

Marzena Madej- kucharka, cukiernik

Z wykształcenia jestem cukiernikiem. Potrafię również smacznie przygotowywać wszystkie inne posiłki, które serwujemy dzieciom w przedszkolu. Zwracam szczególną uwagę na wysoką jakość produktów, z których przyrządzamy potrawy oraz odpowiedni dobór przypraw, tak aby dania były smaczne i zdrowe.

Anna Wiśniewska- woźna

 Pracuję jako woźna i dbam o czystość w przedszkolu. Przedszkole to mój drugi dom i tak jak w domu, tak w przedszkolu staram się, by zawsze było czysto i schludnie.

Aria- Certyfikowany pies terapeutyczny

Nazywam się Aussie Laria Magicbrownie FCI - dla przyjaciół Aria :)

Jestem członkiem zespołu Jedyneczki jako pies terapeutyczny, przyjaciel wszystkich dzieci, kadry i rodziców też ;) Jestem również psim kynoedukatorem. Podczas spotkań z dziećmi uczymy się jak należy zachowywać się w obecności psa oraz właściwych postaw wobec zwierząt, aby relacja była bezpieczna i miła dla obu stron- dziecka i zwierzęcia.

Jeszcze u hodowcy przeszłam specjalistyczne psie testy psychologiczne, które wykazały, że mam predyspozycje do pracy z dziećmi.

W wieku 21 miesięcy zdałam egzamin, który odbył się w Krakowie na Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii. w wyniku którego uzyskałam certyfikację na psa terapeutycznego.

 

Karolina Gdaniec- kucharka

Ukończyłam elblaską szkołę gastronomiczną. Jestem szczęśliwa, że mogę smacznie i zdrowo gotować dla naszych przedszkolnych dzieci. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby przygotowane przeze mnie dania smakowały "jak u mamy".