Maluch +

W dniu 17.11.2023 r. została podpisana przez Dyrektora Niepublicznego Żłobka Mini Jedyneczka Aleksandra Rogowska umowa dotyczącą dofinansowania  utworzenia nowych miejsc w naszym żłobku z rządowego programu #MaluchPlus ????

Dzięki środkom z FERS w ramach zadania pn." Dofinansowanie Żłobka z programu Maluch +2022-2029" w Niepublicznym Żłobku Mini Jedyneczka Aleksandra Rogowska podjęto działania polegające na adaptacji nowych pomieszczeń na potrzeby żłobka w efekcie czego utworzono w żłobku 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wraz z dofinansowaniem funkcjonowania tych miejsc przez 36 miesięcy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

???? Projekt skierowany jest do rodziców, opiekunów oraz dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukonczy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

???? Celem projektu było utworzenie 20 miejsc opieki w żlobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

???? Wartość dofinansowania ze środków finansowych z FERS dotycząca utworzenia 20 miejsc opieki wynosi 248 200 zł.

???? Wartość dofinansowania ze środków finansowych z FERS dotycząca funkcjonowania 20 miejsc opieki wynosi 601 920 zł.

???? Wartość zadania 1 088 949,75 zł.

???? Miesięczna wartość dofinansowania ze środków FERS przypadająca na 1 miejsce opieki wynosi 837 zł,

???? Okres dofinansowania wynosi 36 miesięcy.

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie

Zapraszamy do składania kart zgłoszenia dzieci do żłobka dotyczących miejsc opieki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS): Dofinansowanie do żłobka- Program Maluch+ 2022-2029.

Nabór trwa w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.