Cele i zadania

Pragniemy stworzyć w Elblągu wyjątkowe Przedszkole z rozbudowanym zapleczem sportowym, które zapewni dzieciom bogactwo zajęć ruchowych i będzie stwarzać możliwości dla nieograniczonej aktywności dziecięcej.

 

Chcemy stworzyć Przedszkole radosne, wspierające rozwój zainteresowań, motywujące oraz inspirujące do aktywności, które będzie zapewniać idealne połączenie rozwoju intelektualnego, motorycznego i społecznego.

 

Ideą działania naszego przedszkola jest wykorzystanie w pracy z dziećmi takich form i metod pedagogicznych, które pomogą naszym Przedszkolakom zdobyć wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w życiu dorosłym.

 

Wiemy, że każde dziecko posiada odrębną, własną osobowość, dlatego zapewnimy Mu rozwój zgodny z Jego możliwościami i potrzebami. Będziemy wspierać Jego aktywność i kreatywność, pomożemy w rozwoju Jego zdolności, talentów i zainteresowań.

 

W trosce o rozwój emocjonalny i społeczny, będziemy wspierać dziecko w pokonywaniu trudności i barier, ucząc otwartości na drugiego człowieka i współpracy z rówieśnikami.

 

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Chcemy uczyć dzieci jak żyć zdrowo oraz rozwijać świadomość ekologiczną, kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne.

 

Zadbamy o to, aby nasze przedszkolaki były zdrowymi, szczęśliwymi, aktywnymi i ciekawymi świata dziećmi, a w przyszłości - takimi dorosłymi.

 

Główne kierunki naszej pracy

  1. edukacja przez zabawę
  2. sport, ruch, rekreacja
  3. zdrowe odżywianie
  4. ekologiczny tryb życia