Opłaty

- Jednorazowa opłata roczna                                                                               300 zł


- Opłata miesięczna za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019                399 zł

   (niezależnie od ilości godzin przebywania dziecka w przedszkolu)


- Dzienna stawka żywieniowa                                                                                 8 zł  *

 

* opłata za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu